هوشنا : اخبار
  • چهار درجه ( رتبه بندی به لحاظ ایمنی ) محصولات دزدگیر
  • اخبار
  • خانه
: اینجا هستید

چهار درجه ( رتبه بندی به لحاظ ایمنی ) محصولات دزدگیر

چهار درجه ( رتبه بندی به لحاظ ایمنی ) محصولات دزدگیر

همانطور که مستحضر هستید , 4 درجه امنیتی برای محصولات دزدگیر در سطح جهان وجود دارد.


این 4 دسته بندی به ترتیب از سطح پایین (1) تا بالاترین سطح (4) به شرح ذیل می باشند :


1-  سارقینی ( مزاحمین ) که اصلا و یا تخصص بسیار پایینی دارند.
2-  سارقینی با سطح اطلاعات بیشتر از گروه قبل و افرادی که دانش استفاده از برخی تجهیزات تخصصی را دارند.
3-  سارقینی سطح اطلاعات جامع و همچنین افرادی که دانش استفاده از تجهیزات الکترونیکی قابل حمل را دارند.
4-  سارقین کاملا متخصص که به تجهیزات تخصصی عالی و همچنین نفوذ برنامه ریزی شده دسترسی دارند.

اگرچه , مورد چهارم برای اهداف کاربردی ( مانند مصارف خانگی و ... ) موجود نمی باشند.


برای اینکه این مطلب را قابل فهم برای عموم نماییم ( نه فقط متخصصین ) لازم به توضیح است که , " درجه امنیت در واقع  نشان دهنده میزان واکنش در برابر تاثیرات بیرونی و حمله مهاجمین ( سارقین ) می باشد."