هوشنا : اخبار
  • سه ملاحظه مهم برای حفظ ایمنی خانه هوشمند
  • اخبار
  • خانه
: اینجا هستید

سه ملاحظه مهم برای حفظ ایمنی خانه هوشمند

سه ملاحظه مهم برای حفظ ایمنی خانه هوشمند

1- به طور منظم گذرواژه ها و پین ها را برای دستگاه های متصل مانند قفل هوشمند تغییر دهید، این امر برای جلوگیری از هک شدن بسیار مهم می باشد. با تغییر گذرواژه Wi-Fi خود به طور منظم شروع کنید، زیرا اغلب یکی از رایج ترین ورودی های دسترسی برای مهاجمان اینترنتی به خانه شما است. استفاده از رمزهای عبور پیچیده، و همچنین  متفاوت برای هر دستگاه، اپلیکیشن و وب سایت کمک بزرگی به محافظت خواهد کرد.
 
2- فقط محصولاتی را استفاده کنید که آزمایش و تایید شده باشند به دستگاه هایی که آزمون یا گواهینامه دریافت نکرده اند، اعتماد نکنید، و همچنین پروتکل های شبکه استاندارد و پشتیبانی محصولات را نیز در نظر بگیرید. در میان پروتکل های مختلف خانه هوشمند، Z-Wave بیشتر تمرکز خود را بر روی حفاظت سایبری سرمایه گذاری کرده است. Z-Wave یک پروتکل شبکه بی سیم است که به سرعت در حال رشد است و قابلیت اتصال به برق کم و یک اکوسیستم قوی دارد. (شامل بیش از 3000 دستگاه از حدود 700 برند مختلف در زمینه روشنایی، امنیت، کنترل و بیشتر)
 
صدور گواهینامه Z-Wave یک فرایند سختگیرانه است که یک مجموعه تست جامع را برای تضمین امنیت در سطح سازمانی و تضمین قابلیت همکاری با محصول فراهم می کند، به این معنی که همه محصولات تاییدیه دار Z-Wave بدون در نظر گرفتن تولید کننده یا نوع محصول کار خواهند کرد. دستگاه های تاییدیه دار Z-Wave (بدون در نظر گرفتن ارتقاء در نسخه های آینده که منتشر می شوند و جهت حصول اطمینان از اینکه خانه شما در حال حاضر و در آینده محافظت می شود) همواره با ورژن های قبلی و بعدی سازگار است.
 
 
3- نصب دستگاه هایی که دارای امنیت اضافی هستند.
Z-Wave دارای امنیت داخلی با استفاده از رمزنگاری استاندارد AES-128 است. اما محصولات تاییدیه دارZ-Wave نیازمند چارچوب جدید (Z-Wave Security 2 (S2 است که برای ایجاد یک طبقه بندی جهانی در برابر هر کسی (افراد با دانش بسیار بالا) که سعی در دسترسی به دستگاه های متصل دارد، طراحی شده است. این بدین معنی است که اکوسیستم دستگاه ایمن Z-Wave در سطح جدیدی از عدم پذیرش و حفاظت در برابر روش های هکر معمول استفاده می نماید.
 
 
خانه هوشمند - مدیریت هوشمند ساختمان - Smart Home - BMS