هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

EWP2

تصاویر

layer1-background

EWP2

Wireless alarm system motion sensor
سنسور حرکتی دوتایی بیسیم با سنسور دما داخلی و به منظور جلوگیری از هشدار اشتباه دارای قابلیت تسخیص حیوان خانگی تا 40 کیلوگرم است.EWP2 دارای دو Tamper داخلی برای تشخیص خرابکاری می باشد.
اطلاعات دما را می توان با استفاده از خدمات رایگان Cloud شرکت ELDES و یا با استفاده از مرورگرهای وب و یا اپلیکیشن تلفن همراه نظارت کرد.