هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

Scene Controller ( کنترلر سناریو )

تصاویر

layer1-background

Scene Controller ( کنترلر سناریو )

• پوشش امواج بی سیم Z-Wave بیشتر از 30 متر در فضای بسته
• پشتیبانی از OTA
• پشتیبانی از 4 سناریو
• باتری قابل شارژ