هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

IR Transceiver (فرستنده-گیرنده مادون قرمز )

تصاویر

layer1-background

IR Transceiver (فرستنده-گیرنده مادون قرمز )

• پوشش امواج بی سیم بیشتر از 30 متر در فضای بسته
• پشتیبانی از OTA
• پوشش 360 درجه یی شعاع بین 7 تا 10 متر
• استفاده دیواری یا روی میز