هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

Multi Sensor ( سنسور چند کاره )

تصاویر

layer1-background

Multi Sensor ( سنسور چند کاره )

• پوشش امواج بی سیم بیشتر از 30 متر در فضای بسته
• پشتیبانی از OTA
• سنسور 4 کاره ( حرکت – نور – حرارت – رطوبت )
• تغذیه باتری یا USB