هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

Smart Plug ( پریز هوشمند )

تصاویر

layer1-background

Smart Plug ( پریز هوشمند )

• پوشش امواج بی سیم Z-Wave بیشتر از 30 متر در فضای بسته
• پشتیبانی از OTA
• کنترل On-Off دستگاه ها همراه با نظارت بهنگام بر مصرف انرژی
• چراغ LED نمایشگر میزان مصرف