هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

ET083

تصاویر

layer1-background

ET083

Universal 2G/3G communicator ET083
Connect any PSTN landline alarm panels to GSM/GPRS/LAN network

این محصول یک GSM / GPRS، PSTN،LAN gateway/communicator جامع است که قابلیت های سیستم اعلام ورود غیرمجاز را افزایش و کانال های ارتباطی بیشتری را به سیستم می افزاید. کنترل پنل سپس می تواند با مراکز دریافت هشدار و به طور مستقیم با صاحب خانه ارتباط برقرار نماید.
ارتباطات کانال های (GSM / GPRS، LAN و PSTN) برای هر پانل شخص ثالثی را فراهم می نماید و شما امکان کنترل پانل با استفاده از SMS / تماس را خواهید داشت.
نظارت بر تمام کانال های انتقال داده ها. به طور همزمان سیگنال هایی را به چندین سرور مراکز دریافت هشدار انتقال می دهد.
پانل های موجود با زون های اضافی و PGMs گسترش داده و به صاحب خانه از طریق SMS یا تماس صوتی اطلاع می دهد.