هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

کلید دیمر لمسی

تصاویر

layer1-background

کلید دیمر لمسی

Z-Wave
کنترل روشنایی از طریق اینترنت و اپلیکیشن و کلید
قابلیت قرار دادن میزان روشنایی به میزان دلخواه ( لامپ های قابل دیم شدن )