هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

کلید دو پل لمسی

تصاویر

layer1-background

کلید دو پل لمسی

پنل شیشه ای زیبا با دکمه های لمسی خازنی
نصب آسان و عملکرد پایدار
نصب توکار در جعبه تقسیم های مربع 86 * 86 میلیمتر (استاندارد : آسیا و انگلستان)
فرکانس زی-ویو : 868.42MHz ( استاندارد اروپا )