هوشنا : محصولات
: اینجا هستید

سنسور درب و پنجره فیبارو

تصاویر

layer1-background

سنسور درب و پنجره فیبارو

سنسور درب / پنجره Fibaro باز شدن تجهیزاتی مانند درب، پنجره، در پارکینگ، کرکره و غیره را از طریق جدا دو قسمت آن تشخیص می دهد. هر بار که دو قسمت سنسور جدا شود، سنسور یک سیگنال به کنترلر مرکزی Z-Wave می فرستد.
برای موارد متعددی مانند استفاده در سیستم هشداردهنده و نظارت کاربرد دارد.
علاوه بر این، سنسور درب / پنجره Fibaro ممکن است به یک سنسور دما DS18B20 متصل شود، و یک ورودی اضافی دارد.
ویژگیهای محصول:
• کنترل با دستگاه های سیستم Fibaro یا هر کنترلر مرکزی Z-Wave،
• سیگنال رادیویی هر بار به هر دو بخش این سنسور بصورت جداگانه ارسال می شود،
• به راحتی بر روی درها، پنجره ها، درهای پارکینگ، پرده نصب می شود،
• سازگار با سنسورهای دما DS18B20،
• میتواند از طریق ورودی IN به یک سوئیچ متصل شود.